Zaměření

1

Termín

2

Údaje

3

Kontrola

4

Potvrzení

Informace o zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Židlochovice, příspěvková organizace bere vyplněním přihlášky na vědomí váš zájem o studium v následujícím školním roce. Údaje o zájemcích a jejich zákonných zástupcích, které budou vyplněny během přihlašování, budou využity pouze pro účely přijímacího řízení a zpracovávány po dobu maximálně 14 měsíců.

O jaké zaměření a pracoviště máte zájem?